กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

   ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง
 ncd เวลา 2020-02-24 18:20:55

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดศรีะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 60002 Kb   เข้าดู 1138   ดาวน์โหลด14324

กลับหน้าหลัก