ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

   แนวทางการส่งข้อมูล ปี 2557
 วีระวุธ เพ็งชัย เวลา 2013-08-29 12:57:37

 

 

 

แนวทางการส่งข้อมูล ปี 2557
- ขอให้ส่งตามกำหนดเพื่อ ให้สามารถตรวจรายงานผลการดำเนินงานได้ เป็นรายเดือน เพื่อลดปัญหาเมื่อเวลารับการประเมิน
- หากมีข้อสงสัย หรือ ติดปัญหา ในเรื่องความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และการส่งข้อมูล ให้ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
- เกี่ยวกับ โปรแกรม ให้สอบถาม ผู้พัฒนาโปรแกรม ทาง โทรศัพท์ หรือ FB , line
- การส่งข้อมูล จนท.สสจ. ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลระบาด : วราวุธ อสิพงษ์ /การอัพโหลดไฟล์ 43 แฟ้ม อาทิตย์ สุทาศรี 21 แฟ้ม ยุพราช พันแสน
- รายงานข้อมูล ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ วีระชัย พุทธิชน รายงานการตรวจสอบข้อมูล ยุพราช พันแสน รายงานระบาด วราวุธ อสิพงษ์
045 - 616040-308 หรือ 045 -616047

หมายเหตุ ปีนี้ การใช้ข้อมูลในระบบ 21 43 แฟ้ม เพื่อการประเมินผล ติดตาม กำกับ จะมีมากขึ้น ผู้เกี่ยวควรติดตาม ตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทัน 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 196 Kb   เข้าดู 1857   ดาวน์โหลด15032

กลับหน้าหลัก