การจัดการรายงานผู้สูงอายุ ปี 2560
 โสพิน พิมเทพา เวลา 2017-02-08 10:02:26

 

 

 

เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

    งานผู้สูงอายุขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับตรวจสอบผลงานและรายงานผลการดำเนินงาน โดยเข้าไปที่ http://www.aging-rehapssk.org และดำเนินการดังนี้
    1.ตรวจสอบผลงาน และลงข้อมูล  ADLในโปรแกรมให้บริการในสถานบริการ (JHcis/HIM PRo/HoseXP) อย่างร้อยละ 90
    2.ตรวจสอบผลงาน และลงข้อมูล  Special PP ในโปรแกรมให้บริการในสถานบริการ (JHcis/HIM PRo/HoseXP) รวมถึงผลการคัดกรองจาก Chronic Link อย่างน้อยร้อยละ 70
    3.ตรวจสอบผลงาน และบันทึกข้อมูล ใน Age App อย่างน้อย ร้อยละ 30
    4.จัดการนำเข้าข้อมูลการตรวจตา ของผู้สูงอายุ จาก JHcis/HIM PRo/HoseXP หรือกรอกตรงเข้า Vision2020 อย่างน้อยร้อยละ 90
    5.กรอกผลการดำเนินงาน เฉพาะตำบลLTC ปี2559และปี 2560 เท่านั้นที่จะต้องทำรายงานนี้หมายเหตุ ตัดยอดทุกวันที่ 20 และส่งรายงานทุกวันที่ 23 ของเดือน เริ่มทำตั้งแต่เดือน มค.2560 เป็นต้นไป
6.กรอกข้อมูลรายงาน สถานการณ์สุขภาพและการพัฒนา Setting ผู้สูงอายุ รอบที่ 1 ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ. 2560 รอบที่ 2 ส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  2560) 

 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 16 Kb   เข้าดู 1853   ดาวน์โหลด14353

กลับหน้าหลัก