แบบสำรวจ CCTV
 นายวีระวุธ เพ็งชัีย เวลา 2017-01-10 12:32:10

 

 

 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษเร่งรัดสำรวจข้อมูล CCTV ของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ โดยเริ่มติดตามตั้งแต่ วัน ที่ 14 มค 60 เป็นต้นไป  เพื่อให้การบันทึกข้อมูล CCTV ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ แล้วเสร็จทันตามกำหนด จึงขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ ### 1. ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูล cctv  ที่ติดตั้งในหน้วยงาน ( รพ.สต. , สสอ., รพ. )  ในระบบ ที่ http://122.155.197.36  u: SSK002 p: Ssk@756ssk ให้แล้วเสร็จภายใน 13 มค 60  #### 2. ส่งข้อมูลแบบสำรวจ ให้ สสจ.ศรีสะเกษ ดาวน์โหลดที่  หน้าดาวน์โหลดเอกสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสเทศ  ภายในวันที่ 20 มค. 60   ###### หมายเหตุ หนังสือสั่งการ จะส่งตามหลัง ครับ .... หากมีปัญหาสงสัย ติดต่อ วีระวุธ เพ็งชัย 0622013251 , 0630233185

 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 144 Kb   เข้าดู 20847   ดาวน์โหลด14383

กลับหน้าหลัก