ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(รพ.กันทรลักษ์)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 11,459,805 บาท
อีเมล์แอดเดรส Ktlpharmacist@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 446 หมู่ 5 ถ.ดำรงสถิต ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20230130105544.pdf  30012566  28022566