ชื่อหน่วยงาน รพ.ศรีรัตนะ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 190 กิโลวัตต์ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน ด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 4500000
อีเมล์แอดเดรส pdsuk.slclab@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 182 ม.15 อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20230127211817.pdf  27/1/2566  07/1/2566