ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 24620713.14
อีเมล์แอดเดรส www.nkhos.go.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 62 หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20230127200958.pdf  26012566  30092566