ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขุนหาญ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 9,800,000.00 บาท
อีเมล์แอดเดรส Khunhanhos@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20220322094307.pdf  22 มีนาคม 2565  29 มีนาคม 2565