ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขุนหาญ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงพยาบาลขุนหาญ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,870,000 บาท
อีเมล์แอดเดรส www.khunanhos.go.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน เลขที่ 6 หมู่ 6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20220304115939.pdf  4 มีนาคม 2565   9 มีนาคม 2565 
2  
 tor_sisaket20220304115945.pdf  4 มีนาคม 2565   9 มีนาคม 2565