ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 600,000.00
อีเมล์แอดเดรส sso.phusing@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20210720141405.pdf  19072564  23072564