ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ที่ทำการบกใต้พัฒนา เป็๋นคลินิกหมอครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รพ.กันทรลักษ์)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,097,858 บาท
อีเมล์แอดเดรส pasaduktlhos@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 446 ม.5 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20210720124307.pdf  16072564  20072564