ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขุนหาญ

ชื่อเรื่อง

 

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โรงพยาบาลขุนหาญ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,020,000
อีเมล์แอดเดรส Khunhanhos@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20210209144921.pdf  9 กุมภาพันธ์ 2564  15 กุมภาพันธ์ 2564