ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขุนหาญ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 หมวด 145 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลขุนหาญ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,764,578.00 บาท
อีเมล์แอดเดรส www.khunhanhos.go.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201127150925.pdf  27 พฤศจิกายน 2563  4 ธันวาคม 2563