ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (โรงพยาบลกันทรลักษ์)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 725,550 บาท
อีเมล์แอดเดรส pasaduktlhos@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 446 ม.5 ต.น้ำ้อ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1