ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศราคาอ้างอิงยา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น -
อีเมล์แอดเดรส ืnucharin.si.55@ubu.ac.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 485 ม 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201028141017.pdf  30 กันยายน 2563  30 กันยายน 2564