ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพยุห์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลพยุห์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,250,400
อีเมล์แอดเดรส ssokh_nong@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 209 ม.2 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1