ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยารักษาโรคทางไตและสารอาหารทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส Sawittee9598@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201015145842.rar  ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓  ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓