ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพยุห์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร อาคารร้านค้าสวัสดิการ อาคารห้องน้ำและจัดส่วนหย่อมรอบบริเวณ โรงพยาบาลพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,481,000
อีเมล์แอดเดรส ssokh_nong@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 209 ม.2 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201006150257.pdf  06102563  14102563