ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์จากวัตถุดิบสมุนไพร โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,500,000
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม 6 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201002091734.pdf  01/05/2563  01/05/2564