ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรารมย์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง ด้วยวิธี e-bidding
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 31,062,200 บาท
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181109180842.pdf  09/11/2561  27/11/2561 
2  
 tor_sisaket20181109180904.pdf  09/11/2561  27/11/2561