ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสืบสานพระราชดำริ เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๑๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 8,486,400
อีเมล์แอดเดรส panutda_2008@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 270 ม.7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181108170504.pdf  8 พฤศจิกายน 2561  22 พฤศจิกายน 2561 
2  
 tor_sisaket20181108170518.pdf  8 พฤศจิกายน 2561  22 พฤศจิกายน 2561