ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลห้วยทัทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ร่างประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (OPD) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทัน จังหวัดศรีสะเกษ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๑๕,๖๗๐,๙๐๐.๐๐ บาท
อีเมล์แอดเดรส matoompeaw@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ถนนเทศบาล 3 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181107162335.pdf  07112561  12112561 
2  
 tor_sisaket20181107162823.pdf  07112561  12112561