ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศราคากลาง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3583400
อีเมล์แอดเดรส rangsanphayu@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน บ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181106150511.pdf  31102561  31122561 
2  
 tor_sisaket20181106150745.pdf  31102561  31122561 
3  
 tor_sisaket20181106150757.pdf  31102561  31122561 
4  
 tor_sisaket20181106150827.pdf  31102561  31122561