ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยว
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 31,062,200.00 บาท
อีเมล์แอดเดรส den.r@moph.mail.go.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181105144947.pdf  05112561  09112561 
2  
 tor_sisaket20181105145002.pdf  05112561  09112561 
3  
 tor_sisaket20181105145051.pdf  05112561  09112561