ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 31,062,200.00 บาท
อีเมล์แอดเดรส den.r@moph.mail.go.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181105143111.pdf  05112561  09112561 
2  
 tor_sisaket20181105143123.pdf  05112561  09112561 
3  
 tor_sisaket20181105143133.pdf  05112561  09112561 
4  
 tor_sisaket20181105143145.pdf  05112561  09112561 
5  
 tor_sisaket20181105143156.pdf  05112561  09112561 
6  
 tor_sisaket20181105143210.pdf  05112561  09112561