ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีส
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,210,100 บาท
อีเมล์แอดเดรส ่ีjumroon_2510@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ถนนเทศบาล 14 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181101150855.docx  1 พฤศจิกายน 2561  1 ธันวาคม 2561 
2  
 tor_sisaket20181101151426.docx  1 พฤศจิกายน 2561  1 ธันวาคม 2561