ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 งบลงทุน เดือน ธค 60 สสจ ศก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น -
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180314025233.pdf  29 ธค 60  29 ธค 61