ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น -
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180314011627.pdf  06 ตค 60  06 ตค 61 
2  
 tor_sisaket20180314011653.pdf  06 ตค 60  06 ตค 61