ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ภูสิงห์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 847,440.52 บาท
อีเมล์แอดเดรส Paokeaw_05@hotmail.co.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83/1 ม.11 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180309171549.pdf  9 มีนาคม 2561  19 มีนาคม 2561 
2  
 tor_sisaket20180309171608.pdf  9 มีนาคม 2561  19 มีนาคม 2561 
3  
 tor_sisaket20180309171634.pdf  9 มีนาคม 2561  19 มีนาคม 2561 
4  
 tor_sisaket20180309171705.pdf  9 มีนาคม 2561  19 มีนาคม 2561 
5  
 tor_sisaket20180309171720.pdf  9 มีนาคม 2561  19 มีนาคม 2561 
6  
 tor_sisaket20180309171740.pdf  9 มีนาคม 2561  19 มีนาคม 2561