ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ภูสิงห์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 847,440.52 บาท
อีเมล์แอดเดรส Paokeaw_05@hotmail.co.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83/1 ม. 11 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180309170203.pdf  2 มีนาคม 2561  8 มีนาคม 2561 
2  
 tor_sisaket20180309170555.pdf  2 มีนาคม 2561  8 มีนาคม 2561 
3  
 tor_sisaket20180309170619.pdf  2 มีนาคม 2561  8 มีนาคม 2561 
4  
 tor_sisaket20180309170637.pdf  2 มีนาคม 2561  8 มีนาคม 2561 
5  
 tor_sisaket20180309170658.pdf  2 มีนาคม 2561  8 มีนาคม 2561 
6  
 tor_sisaket20180309170715.pdf  2 มีนาคม 2561  8 มีนาคม 2561