ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Alteplase ๕๐ mg. powder and solvent for solution for injection/infusion, ๑ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส umawa_dd@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180309141504.pdf  ๗ มี.ค. ๒๕๖๑  ๙ มี.ค. ๒๕๖๑