ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลไพรบึง

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลไพรบึง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๘๙๙,๐๐๐
อีเมล์แอดเดรส teerawutpb@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ๕๖ หมู่ ๒๐ ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180308150547.pdf  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๑