ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพยุห์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน โรงพยาบาลพยุห์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส ssokh_nong@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 209 ม.2 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180307105916.pdf  20/10/2560  30/09/2561