ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศราคากลาง (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 190,000
อีเมล์แอดเดรส utphos@yahoo.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83 ม.7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180307093912.pdf  5 มีนาคม 2561  31 มีนาคม 2561