ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพยุห์

ชื่อเรื่อง

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 โรงพยาบาลพยุห์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 977,145.60
อีเมล์แอดเดรส ssokh_nong@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 209 ม.2 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180305225859.pdf  29/12/2560  31/03/2561