ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพยุห์

ชื่อเรื่อง

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 โรงพยาบาลพยุห์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 667,667.28
อีเมล์แอดเดรส ssokh_nong@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 209 ม.2 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180305225357.pdf  01/11/2560  31/01/2561