ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปรางค์กู่

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค (รพ.ปรางค์กู่)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,440,293.00
อีเมล์แอดเดรส -
ที่อยู่ของหน่อยงาน 84/2 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180303100904.pdf  02/03/2561  07/03/2561 
2  
 tor_sisaket20180303100927.pdf  02/03/2561  07/03/2561