ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 580,000
อีเมล์แอดเดรส www.benjalakhospital.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 270 ม.7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180227102734.pdf  26022561  07032561 
2  
 tor_sisaket20180227102743.pdf  26022561  07032561 
3  
 tor_sisaket20180227102756.pdf  26022561  07032561 
4  
 tor_sisaket20180227102805.pdf  26022561  07032561