ชื่อหน่วยงาน รพ.กันทรลักษ์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคา e-bidding จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.กันทรลักษ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 25,000,000 บาท
อีเมล์แอดเดรส rin_rhatbundit_s@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180227092613.pdf  26 กุมภาพันธ์ 2561  15 มีนาคม 2561 
2  
 tor_sisaket20180227092638.pdf  26 กุมภาพันธ์ 2561  15 มีนาคม 2561 
3  
 tor_sisaket20180227092757.pdf  26 กุมภาพันธ์ 2561  15 มีนาคม 2561 
4  
 tor_sisaket20180227092846.pdf  26 กุมภาพันธ์ 2561  15 มีนาคม 2561 
5  
 tor_sisaket20180227092952.xlsx  26 กุมภาพันธ์ 2561  15 มีนาคม 2561 
6  
 tor_sisaket20180227093111.pdf  26 กุมภาพันธ์ 2561  15 มีนาคม 2561