ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ชื่อเรื่อง

 

เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา e-bidding จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ กันทรลักษ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 25,000,000 บาท
อีเมล์แอดเดรส rin_rhatbundit_s@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180225151406.pdf  20 กุมภาพันธ์ 2561  23 กุมภาพันธ์ 2561 
2  
 tor_sisaket20180225153027.pdf  20 กุมภาพันธ์ 2561  23 กุมภาพันธ์ 2561 
3  
 tor_sisaket20180225153131.pdf  20 กุมภาพันธ์ 2561  23 กุมภาพันธ์ 2561 
4  
 tor_sisaket20180225153156.pdf  20 กุมภาพันธ์ 2561  23 กุมภาพันธ์ 2561 
5  
 tor_sisaket20180225160054.pdf  20 กุมภาพันธ์ 2561  23 กุมภาพันธ์ 2561