ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,000,000
อีเมล์แอดเดรส utphos@yahoo.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83 ม.7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180223180720.docx  23 กุมภาพันธ์ 2561  6 มีนาคม 2561 
2  
 tor_sisaket20180223180747.docx  23 กุมภาพันธ์ 2561  6 มีนาคม 2561 
3  
 tor_sisaket20180223180818.pdf  23 กุมภาพันธ์ 2561  6 มีนาคม 2561