ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 6,265,753.-บาท
อีเมล์แอดเดรส e-mail : huai10937@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 66 ม.6 ถ.เทศบาล 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20090513142555.doc  13 พฤษภาคม 2552  16 พฤษภาคม 2552