ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ 2ชั้น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 4,200,000
อีเมล์แอดเดรส cyber_2247@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20090422160828.doc  23 มกราคม 2552  26 มกราคม 2552