ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

จ้างเหมาปรับปรุงสถานีอนามัย จำนวน ๓ แห่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,230,000.-
อีเมล์แอดเดรส bom:kathawut@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20090421181505.doc  22 เม.ย.2552  12 พ.ค.2552