ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 8,678,377.-บาท
อีเมล์แอดเดรส bom:kathawut@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20090421180944.doc  22 เม.ย.2552  24 เม.ย.2552