ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าอาคารสถานีอนามัย(150 ตรม.)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,500,000
อีเมล์แอดเดรส tkpamorn@yahoo.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 183 หมู่ 12 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20090126130215.doc  26 มกราคม 2552  30 มกราคม 2552