ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบึงบูรพ์

ชื่อเรื่อง

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,700,000.- บาท
อีเมล์แอดเดรส sahat9559@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 216 ม.7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20090122152858.doc  26 มกราคม 2552  5 กุมภาพันธ์ 2552