ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน

ชื่อเรื่อง

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 576725
อีเมล์แอดเดรส max10937@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 66 หมู่ 6 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20090121144627.zip  20/01/2552  04/02/2552