ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 101 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงพยาบาลสร้างใหม่
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สอ.ขนาด ๒๒๐ ตร.ม.ที่บ้านปลาเดิด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยขนาด ๒๒๐ ตารางเมตร (ราคาฐานรากตอกเสาเข็ม)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ 32รายการ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ตามแบบเลขที่ 5336/2532 ที่ สถานีอนามัยบ้านม่วง ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ขนาด 150 ตารางเมตร ที่สอ.หนองบัว อ.กันทรารมย์
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ขนาด ๒๒๐ ตารางเมตร (ราคาฐานรากตอกเสาเข็ม)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 150 ตรม.(เลขที่แบบแปลน 8170/36) ที่บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างฯโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 150 ตรม.บ้านสร้างเหล่า ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ 101รายการ(ครั้งที่2)
   ส่งประกาศ