สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย(150ตรม.)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง ที่โรงพยาบาลเมืองจันทร์
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพัสดุ ที่ รพ.ภูสิงห์
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องทันตกรรม
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น รพ.ราษีไศล
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ หญิง-ชาย และห้องน้ำผู้พิการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในการจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ ที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ ที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
   ส่งประกาศ