จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ขนาด 150 ตารางเมตร ที่สอ.หนองบัว อ.กันทรารมย์
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ขนาด ๒๒๐ ตารางเมตร (ราคาฐานรากตอกเสาเข็ม)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 150 ตรม.(เลขที่แบบแปลน 8170/36) ที่บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างฯโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 150 ตรม.บ้านสร้างเหล่า ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ 101รายการ(ครั้งที่2)
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอนามัยทดแทน
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 และปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยบ้านพยุห์ จำนวน 2 รายการ
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทน ขนาด 150 ตารางเมตร (ราคาฐานรากตอกเสาเข็ม คอร.)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย(150ตรม.)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย(150ตรม.)
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4
ประกาศาร่าง Tor / เอกสาร ครุภัณฑ์ จำนวน 101 รายการ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้ง Oxygen pipe line
   ส่งประกาศ